Make your own free website on Tripod.com
 
(for Ryea Wyndhorse's Book of Light and Shadows 27 June 2000, Tuesday, 8:00 pm)

Dahil ako'y di banyaga ay isasalin ko

Ang pagpapalang ito sa wikang Pilipino

Ang Aklat na ito ay nagsisilbing gabay ko

Sa mga bagay na nangyari at mangyayari pa lamang sa buhay kong ito.

 

O Diyosa, mula ng ikaw ay nakilala

Ang buhay kong ito'y tutuong pinagpala

Ang iyong karunungan at biyaya'y yaring hinahanap

Pinalalaman sa Aklat na ito'y salamangkang sa Iyo'y nakakalap

 

Aking Diyos na tumatanglaw sa aking kakabilan

Salamat at inihatid Mo ako sa aking Diyosang pinagmulan

Ikaw ang Balanse at ang Espiritong nabibigay

Ng Proteksyon niyaring Aklat at sa aking buong buhay.

 

Mangyaring walang mga matang di karapatdapat

Ang bumasa sa nilalaman nitong aking Aklat

Sapagkat kung mangahas tumingin ang walang karapatan

Tiyak na di niya nanaisin ang kanya ngayong nasimulan!

 

At sa mga nilalang na pinagpapala ang paggalaw

Sa mga pahinang ito na aking kaisipa'y matatanaw

Nawa'y makinabang ka sa mga salamangka at sa mga pananaw

At biyayaan ng Diyos ng Karunungan at nang Mahiwagang Tanglaw.

 

 
 
to Main Page
to BOLS Table of Contents